Ceny jsou stanoveny dohodou dle rozsahu a náročnosti zakázky.
Vycházejí z honorářového řádu České komory architektů.